TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş’den TEMİNAT DUYURUSU

Şirketimiz Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. ( TREDAŞ) ile Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması yapmış/yapacak Tedarikçi (Kullanıcı**) firmalar için Teminat hesaplanması ile ilgili olarak;

Şirketimizin dağıtım lisansı kapsamında bulunan Trakya Bölgesindeki tüketicilere elektrik enerjisi  temin eden Tedarikçiler ile imzalanmış/imzalanacak Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmalarından doğan teminatlar, ekte örneği paylaşılan tabloda yer alan finansal değerlerin tabloya işlenmesi ve ekte belirtilen bilgi ve belgelerin Şirketimize ibraz edilmesi halinde hesaplanacak değerler üzerinden verilebilecektir.
Tedarikçi firmaların mevcut teminatları da Tedarikçilerin Şirketimize başvuru yaparak talepte bulunmaları halinde yine ekteki tablo doğrultusunda güncellenebilecektir.
 
** Kullanıcı: Dağıtım Sistemini kullanan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, toptan satış şirketleri, OSB’ler ve perakende satış şirketlerini ifade eder.

***TREDAŞ Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması Teminat Hesabı Tablosunu indirmek için tıklayınız.

20.06.2017