SEKTÖRE YÖN VEREN FİKİRLER

Şirket İçi AR-GE Proje Yarışması

 

ÇALIŞMAYA AİT DETAY BİLGİLER

Projeye konu olacak fikirler şirket birimlerinin herhangi birini ve/veya birden fazla birimi dolaylı veya doğrudan etkileyecek kapsamda olabilir,
Mevcutta kullanılmayan bir ekipmanın kullanılması, yeni bir uygulamanın hayata geçirilmesi, yeni bir süreç tasarlanması, mevcut bir sürecin iyileştirilmesi gibi şirkete katkı sağlayacak herhangi bir konuda fikir üretilebilir,
Proje kapsamında üretilen fikir “Ne, Nerede, Ne Zaman, Niçin, Nasıl ve Kim tarafından yapılacak” sorularına açıkça cevap verebilecek nitelikte olmalıdır,
Fikrin sonuçları ölçülebilir somut veriler içermelidir (Ör; çalışma sonucunda … adam/saat iyileştirme, …. TL kazanç gb. ),
Fikrin; kurum işleyiş, amaç ve hedeflerine uygunluğu ve bu fikre duyulan ihtiyaç belirlenmiş olmalıdır,
Projenin tamamlanma ve çıktılara ulaşma süresi fikir sahibince belirlenmelidir.

AMAÇ

Çalışmanın amacı; elektrik dağıtım sektörüne katkı sağlayacak fikirlerin alınması, süreçlere ve geliştirme çalışmalarına çalışanların dahil edilmesinin yanı sıra sektöre değer katacak fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.

KAPSAM

Tüm TREDAŞ çalışanları ile birlikte tüm iş süreçleri çalışma kapsamı dâhilindedir.

KULLANILACAK ARGÜMANLAR

Duyuru maili,
Çalışmayı anlatan broşür ve afişler,
Başvuru Formları,
Beyanname
Sunum Formatları,
Komite Değerlendirme Formları,
Ödüller,

ÇALIŞMA SÜREÇ AKIŞI

Çalışmaya ait lansmanın yapılması,
Broşür ve afişlerin tüm çalışanlara ulaştırılması,
Başvuru formlarının tüm çalışanlara ulaştırılması,
Başvuruların yapılması,
Başvurulara ilişkin ön değerlendirmenin yapılması,
Ön değerlendirmeyi geçen çalışmalar ile ilgili çalışma sahiplerinden sunumların talep edilmesi
İlgili sunumların komiteye sunulması
Komitenin nihai değerlendirmelerini yapması
Dereceye giren çalışmaların duyurulması ve ödüllendirilmesi
 

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Tüm çalışma alanlarının temsil edildiği yönetici ve çalışanlardan oluşan değerlendiricilerin yer aldığı değerlendirme grubu.

ÖN DEĞERLENDİRME

Tüm çalışmaların gözden geçirilerek değerlendirildiği aşamadır.

SUNUMLAR

Ön değerlendirme sonrası bir üst aşamaya geçen çalışmaların değerlendirme komitesine aktarılacağı sunumlar.

NİHAİ DEĞERLENDİRME

Çalışmalar ile ilgili yapılan sunumlar sonrası değerlendirme komitesinin çalışmalar ile ilgili yapacağı son değerlendirme aşamasıdır.

ÖDÜLLENDİRME

Çalışmaların ödüllendirilmesi

NOT:

Başvuru formu ile birlikte aşağıdaki linkte yer alan Beyanname'nin de imzalanarak başvuru mail adresine (sektoreyonverenfikirler@tredas.com.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU

Formu indirmek için tıklayınız.

BEYANNAME

Formu indirmek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.07.2018