KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞINI  KORUMAK ADINA ŞİRKETİMİZ’CE YAPILACAK UYGULAMALAR HAKKINDA  AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla [Veri sorumlusu] tarafından hazırlanmıştır.

Bilindiği üzere Çin’de başlayan ancak hızla tüm dünyaya yayılıp Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi ilan edilen Koranavirüs maalesef ülkemizde de ortaya çıkmış ve vaka sayısı her geçen gün artmaktadır. Salgının daha fazla yayılmaması adına özel sektörde tedbirler alındığı gibi kamuda da ciddi tedbirler alınmaktadır.

Uzmanlarca verilen bilgiye hastalığın önemli belirtilerinden birisi yüksek ateş olup, erken teşhis ve tedbir amacıyla ateşin yükselip yükselmediği kontrol etmek önemlidir.

Yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesine istinaden ilgilinin açık rızası aranmaksızın, kamu sağlığının korunmasına dair yükümlülüklerimiz ve çalışanlarımızın sağlığına verdiğimiz önem dolayısıyla Şirket’imize girişlerde herkesin ateşinin temassız ateş ölçer cihaz ile ölçüleceğini belirtiriz. Ayrıca, aynı gerekçelerle, bu dönemde çalışanlarımızın sağlık durumlarının tespiti adına kendilerine sağlıkları hakkında sorular yöneltilebileceği gibi yakın dönemde yurt dışı temasının bulunup bulunmadığına dair bilgi vermesi de talep edilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki talep ve sorularınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre e-mailinizden [bilgi@tredas.com.tr] e-posta adresine iletebilirsiniz.

27.03.2020