Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 53. Maddesi kapsamında 2017 yılına ait olmak üzere ;
                 
1) Bölgemizde tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı:    
  6.447.047.743      
2) Tedarikçisi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı:    
  3.359.045.411      
3) Serbest tüketici limitini geçtikleri halde tedarikçisini seçme hakkını kullanmayan tüketiciler tarafından tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarı :    
  1.886.860.066      
                 

06.12.2019