Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 Çevre Politikası

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuatlar ve Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda;


  • ​Elektrik dağıtım hizmetini gerçekleştirdiğimiz coğrafyaya zarar vermeyecek şekilde; çevre etkilerini sürekli kontrol ederek proaktif bir yönetim yaklaşımı ile atık oluşumunu kaynağında önlemeyi veya geri kazanmayı,


  • ​Gelişen yeni teknolojileri takip ederek verimli doğal kaynak ve enerji tüketimi ile olumsuz çevresel etkileri en aza indirme doğrultusunda uygun ekipmanların kullanımını sağlamayı,​

  • Paydaşlarımızın bilinçlendirilmesi için gerekli eğitim ve uygulamaları gerçekleştirerek çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamayı,

  • Amaç ve hedeflerimize ulaşma konusunda gerekli bütün koşulları sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi


Taahhüt ederiz.


Hikmet SEZER                        

Yönetim Kurulu Başkan Vekili