Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 Bilgi Güvenliği Politikası


Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal mevzuatlar ve Yönetim Sistemleri Standartları doğrultusunda;


  • Verileri; gizlilik, bütünsellik ve erişilebilirlik içinde değerlendirmeyi,

  • Önemli bilgileri, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı korumayı,
  • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza gerekli eğitimleri vererek fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamayı ve riskleri azaltmayı,

  • Bilgi Güvenliği konusunda risk değerlendirmeleri yaparak, proaktif bir yaklaşım benimsemeyi,

  • Diğer Yönetim Sistemleri ile entegre bir sistem oluşturarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

Tüm paydaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

 

 Hikmet SEZER                       

Yönetim Kurulu Başkan Vekili