Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 Yatırımlar

TREDAŞ 2017 Yılı Fiziki Yatırımlarına Ait Bilgileri görmek için tıklayınız.
TREDAŞ 2016 Yılı Fiziki Yatırımlarına Ait Bilgileri görmek için tıklayınız.
 
Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcamasına İlişkin Veriler
Tablolarda yer alan gerçekleşen tutarlar Kasım 2010 tarihindeki sabit fiyatlar ile TL olarak gösterilmiştir.
Dağıtım Faaliyetine İlişkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması Hesaplaması 2011 2012 2013 2014
a Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamaları 5.203.814 51.060.256 55.929.866 41.691.340
    Şebeke Kapasite Artış Yatırımları 0 23.414.407 22.836.825 21.320.306
  Şebeke Yenileme Yatırımları 191.886 6.006.043 2.195.368 1.171.530
    Şebeke İyileştirme Yatırımları 3.493.828 8.411.272 11.451.145 6.231.951
  Yeni Standart Bağlantı Yatırımları 0 0 41.743 27.818
    Yeni Standart Olmayan Bağlantı Yatırımları 0 1.411.471 2.015.647 943.451
  Yük Dağılım Değişime Bağlı Yatırımlar 1.365 1.486.333 909.850 219.715
    Çevre, Güvenlik ve Diğer Yasal Zorunluluğu Olan Yatırımlar 1.327.351 679.027 3.635.060 3.265.520
  Aydınlatma Yatırımları 189.384 4.203.190 3.956.622 3.229.740
    Şebeke İşletim Sistemi Yatrımları 0 3.640.762 6.091.426 2.294.409
  Sayaç Yatırımları 0 0 9.580 381.335
    Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Harcamalar 0 1.807.752 2.786.599 2.605.564
b Düzenlemeye Esas Varlık Satış Gelirleri 67.860 70 1.827.774 869.411
c Düzenlemeye Esas Kullanıcı Katılımları 0 0 0 0
  Yeni Standart Bağlantı Yatırımlarına İlişkin Kullanıcı Katılımları 0 0 0 0
    Yeni Standart Olmayan Bağlantı Yatırımlarına İlişkin Kullanıcı Katılımları 0 0 0 0
  Yatırım Harcamalarına İlişkin Diğer Kullanıcı Katılımları 0 0 0 0
d Dağıtım Faaliyetine İlişkin Düzenlemeye Esas Net Yatırım Harcaması (a - b - c) 5.135.954 51.060.186 54.102.092 40.821.929